مشق فارسی دوره اول متوسطه

نکاتی در خصوص ادبیات فارسی دوره اول متوسطه

مشق فارسی دوره اول متوسطه

نکاتی در خصوص ادبیات فارسی دوره اول متوسطه

مشق فارسی دوره اول متوسطه

این وبلاگ با همکاری خانم معصومه ترکمان از مدرسه فرزانگان نهاوند مدیریت می شود و در خصوص مطالبی برای استفاده دانش آموزان دوره اول متوسطه می باشد

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
نویسندگان
آخرین نظرات

۲۵ مطلب در آبان ۱۳۹۳ ثبت شده است

ضمن خدمت

معصومه ترکمان | چهارشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۳، ۰۸:۵۱ ق.ظ


در روز پنج شنبه  22 آذر ماه 93  ساعت 9 صبح اولین جلسه نقد و بررسی کتاب فارسی هشتم در محل دبیرستان دهخدا با حضور همکاران رشته ادبیات فارسی دوره اول متوسطه برگزار گردید.
در این جلسه ضمن شرح لغات و نکات دستوری  تا صفحه 42 کتاب همکاران نظرات خود را در خصوص مطالب مختلف فارسی ایراد داشته و تدریس نمودند


فارسی ضمن خدمت جلسه اول

ضمن خدمت جلسه اول
  • معصومه ترکمان

ادبیات تعلیمی

معصومه ترکمان | چهارشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۰۸:۲۳ ق.ظ

اگر ادبیات را زاییده فطرت هنرجو و هنرپرور انسان بدانیم و به این قائل باشیم که ادبیات هنگامی به اوج هنر و زیبایی می رسد که این هنر ظاهری با یک تعهد درونی از سوی آفریننده آن همراه باشد، بالتبع به این نتیجه خواهیم رسید که عالی ترین نوع ادبیات، گونه ای است که انتقال دهنده این تعهد درونی باشد و در مخاطب تاثیری والاتر و ژرف تر از تاثیر لذت از هارمونی های ظاهری و لغوی ایجاد کند که همانا این لذت، لذتی است که زاییده تنبه و دگرگونی فکری و روحی مخاطب است.

در حقیقت باید گفت ادبیات هنگامی ادبیات است که به این دستاوردهای متعالی یعنی تعلیم و تربیت جوامع و نسلها رسیده باشد و بی شک ادبیات کلاسیک سرزمین ما نیز به عنوان یکی از غنی ترین ادبیات ملل از این ویژگی برخوردار است و اگر وسیع تر به موضوع بنگریم روح تعلیم و تربیت در همه ادبیات ما گسترده شده و اینگونه نیست که تنها متونی که ما در آن حوزه ادبیات تعلیمی می شناسیم مصداق گفته ما باشد، بلکه سایر متون نیز در دیگر ژانرهای ادبی همچون عاشقانه و احساسی در نهایت تاثیر تعلیمی بر مخاطب می گذارند. به عنوان مثال آیا می توان شاهنامه فردوسی را که به عنوان یک شاهکار حماسی مطرح است فاقد ارزشهای تعلیمی و تربیتی بدانیم؟ قطعاً پاسخ منفی است.

یا مثلاً چگونه می توان گفت مطالعه منظومه خسرووشیرین به عنوان یک اثر در ادبیات عاشقانه سهمی در تعالی روحی و روانی افراد ندارد و انسان هیچ درسی از آن نمی آموزد. باید پذیرفت که اگر ادبیات حماسی روحیه دلیری و جوانمردی را در انسان می پرورد و اگر ادبیات عاشقانه حس دلدادگی و زیبا پسندی را در وی زنده می کند، همه اینها در واقع جزیی از تربیت او به حساب می روند و در تکامل و تعالی او نقش اساسی دارند. مثلاً آنجا که سعدی فرمود:

  • معصومه ترکمان

لحن چیست وانواع لحن (مناسب جهت جشنواره خوارزمی)

معصومه ترکمان | چهارشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۰۸:۲۱ ق.ظ

لحن چیست:یعنی آواز خوش و موزون،نوا،کشیدن صدا،اجتماع حالت های صداهای مختلف.

لحن در اصطلاح چیست ؟نحوۀ خواندن وبیان کردن جملات با توجه به شرایط موجود وفضای حاکم برجمله و کل متن می باشد. باید دانست که به هنگام تلفظ کردن متن ،نه تنها هر متن ،بلکه هر بند وهر جمله نیز به تنهایی اعم از طنز یا جد ،لحن خاص خود را می طلبد و ممکن است درهر بند انواع واقسام لحن ها به کار گرفته شود .در کنار این موارد در هر جمله،هر کلمه نیز می تواند آوای خاص خود را داشته باشد. به طور مثال در شعرها،قافیه ها و ردیف ها در انواع مختلف،آواهای متفاوت وتلفظ های گوناگون را می طلبند ویا ممکن است تأکید شاعر یا نویسنده در هر جملۀ کوتاه روی کلمه ای خاص باشد که با رعایت لحن کامل  وعلایم نگارشی واحوال نویسنده،شکل خاصی به خود می گیرد.(اکبری شلدره ای،1391:31)

انواع لحن ها وآهنگ های زبان فارسی:

1)لحن ستایشی: این لحن خاص ستایش خداوند است. در هنگام خواندن متن های ستایشی باید دو موضوع در نظر گرفته شود:نخست تقدس ساحت الوهیت  . دوم:رابطۀصمیمانۀ بنده با آفریننده؛یعنی خواننده باید بالحنی متواضعانه ،نرم ولطیف،صمیمانه خداوند را ستایش کند. مانند تحمیدیه ها که در دیباچه ها و مقدمۀ کتاب های نظم و نثر دیده می شود.

در ستایش ها معمولا صفات خداوند یکی پس از دیگری شمرده می شود وشاعر با حالتی آن را  بیان می کند که گویی از بیان آن ها لذت می برد و به آن افتخار می کند. این حالت که در آن عظمت خداوند یاد می شود ،از طرف دیگر خواری و کوچکی شاعر یا نویسنده را در پی دارد.


  • معصومه ترکمان

انواع خوانش و انواع لحن ها برای خوانش اشعار و متون

معصومه ترکمان | چهارشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۰۸:۱۹ ق.ظ
خواندن : ترجمه ی مستقیم نمادهای نوشتاری به فکر یا گفتار است .
 خواندن : انتقال کدهای تصویری به ذهن وتبدیل آن ها به کدهای صوتی است.
انواع خواندن:
1 ـ صامت خوانی
2 ـ مستقل خوانی     
3 ـ خطابی
روش های زیر نیز از شیوه های خواندن هستند که می توانیم آنها را هم جزو انواع خواندن در نظر بگیریم:          
4 ـ خواندن با دقت ‹‹ گوش کن وبگو ››
5 ـ خواندن انتقادی ‹‹ به دوستانت بگو ›› ‹‹ بگرد وپیداکن ››
6 ـ خواندن تحلیلی
7 ـ خواندن التذاذی ‹‹ خواندن رمان ››
8 ـ کند خوانی
 9 ـ تند خوانی
‹‹ اجرا در کلاس بطور عمدی مثلاخواندن در 3 دقیقه برای بررسی میزان درک وفهم ››
10 ـ خواندن اجمالی ‹‹ روزنامه خوانی ››
 
خوانش متن : شامل متون نظم ونثر است .  درخوانش متن توجه به موارد زیر ضروری است:
  الف - رعایت آهنگ
  ب -  توجه به لحن کلام
 ج - رعایت تکیه :تکیه ، فشارآوایی است که روی هجاهای کلمه ایجاد می شود وموجب برجسته شدن هجاهای کلمه می شود.درمورد کلمات چندهجایی بایدتوجه کنیم که تغییردرمعنی کلمه می شود.مانند:سبزی (به معنی سرسبزی وطراوت)  ،سبزی(سبزهستی)
ولی(سرپرست) ،ولی(امّا)
د - رعایت مکث ودرنگ
ه - رعایت ایستگاه های آوایی : منظورازایستگاه های آوایی ، جاهایی است که سخن نیاز به قطع ووصل وکشش های آوایی دارد وبه عبارتی رعایت زیر وبم کلمات است.
لحن:
لحن یعنی آواز خوش و موزون، نوا، کشیدن صدا یا اجتماع حالت های صداهای مختلف( دهخدا). لحن نحوه ی خواندن و بیان کردن جملات است با توجه به شرایط موجود و فضای  حاکم بر جمله و کل متن. انواع لحن و آهنگ های کلی زبان فارسی را می توان عبارت از موارد زیر دانست:
خوانش متن - لحن ها
لحن ها:
1-     لحن ستایشی: ستایش مخصوص خداست و شاعر یا نویسنده در آن خداوند را به خاطر آفرینش بی همتا، قدرت بی نظیر و الطاف فراوانش می ستاید. در این هنگام خواننده نیز باید خود را موجودی از آفریده های او بداند که تسلیم و شاکر بخشش ها و آفرینش اوست.در خوانش چنین متن هایی باید تقدس بارگاه خداوندی و صمیمیت رابطه ی بنده با آفریدگار را در نظر داشته باشیم. لحن کلام در این متن ها در عین تواضع و فروتنی کمی هم ملاطفت آمیز است اما وجه غالب آن تواضع در چهارچوب ادب و همراه با صمیمیت است.
  • معصومه ترکمان

نکاتی در خصوص درس آدم آهنی و شاپرک

معصومه ترکمان | شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۳، ۰۲:۵۰ ب.ظ

آدم آهنی و شاپرک نوشته ی خانم ویتاتو ژیلینسکای متولد 1933 م است . این داستان از کتاب ملخ شجاعاست که شامل 4 داستان به نام های زیر است : « دانه ی برفی که آب نشد » « ملخ شجاع » « کرم کنجکاو » «آد م آهنی وشاپرک »

کتاب توسط مؤ سسه ی کتاب همراه به چاپ رسیده و خانم ناهید آزاد منش مترجم آن است. مترجم چاپ دیگر کتاب خانم فرشته ساری است وانتشارات سروش آن را منتسر کرده است .

  • معصومه ترکمان

روش پیدا کردن مسند

معصومه ترکمان | شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۳، ۰۲:۴۷ ب.ظ

روش پیدا کردن مسند

به اول فعل های اسنادی، کلمه های «چگونه؟» یا «چی؟» اضافه می کنیم و مسند را به دست می آوریم؛ مانند:

دانش آموزان از کار خود راضی شدند. ← چگونه شدند؟ راضی ← مسند.

پیش گویی آنها، درست بود. ← چی بود؟ ← درست ← مسند.

فعل اسنادی (ربطی)

به فعل هایی که مسند می پذیرند فعل اسنادی (ربطی) می گویند.

مسند: صفت یا حالتی است که به وسیله ی فعل اسنادی به نهاد نسبت داده می شود؛ مثلاً:

حسین، فروتن  است. ← فروتن «مسند» ، است «فعل اسنادی».

فروتن صفتی است که ما به وسیله فعل اسنادی به نهاد نسبت می دهیم.

فعل های اسنادی عبارتند از: «است ، بود ، شد ، گشت ، گردید ، شود ، باشد ، باد ، هست ، نیست».

نکته: گشت و گردید باید به معنای «شد» باشد، تا فعل اسنادی محسوب شود؛ مثال:

«هوا سرد گشت.»  ← «گشت» فعل اسنادی است و به معنی «شد».

  • معصومه ترکمان

دانلود کتاب ورق زن فارسی هشتم

معصومه ترکمان | شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۳، ۰۲:۴۲ ب.ظ

  • معصومه ترکمان

پاور پوینت درس دوم کتاب فارسی هشتم

معصومه ترکمان | شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۳، ۰۲:۴۱ ب.ظ

  • معصومه ترکمان

نام او نور و نشانش روشنی (متناسب با پایه 8 درس اول)

معصومه ترکمان | شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۳، ۰۲:۳۸ ب.ظ

یک از نام های خداوند تبارک و تعالی "نور" است همان طور که در قرآن فرموده:الله نور السموات و الارض.خدا نور است یعنی روشن است و روشنی بخش .خدا که نور است هم خود روشن است هم به غیر روشنی می بخشد..خدا نور الانوار است .هرچیزی به نور او روشن است .شما هر چه را در عالم ظاهر می بینید به اسم "نور"خدامی بینید. چون او باعث زینت و آرایش اشیاست به او نور می گویند خدابا نور خود است که قلوب مومنین را به ایمان روشن می کند.یکی دیگر از معانی نور "هدایت "است خدا نور است یعنی هادی است .او هر چیز را به نور خود هدایت و راهنمایی میکند.

نور در معنای کوچ دادن و راندن و بردن است. "نور" گویند چون تاریکی را می برد.

خداوند با نور مطلق خود شرک و شریک را از خود رانده است. به قول حکیم نظامی:

راه تو به نور لا یــــــــــزالی             از شرک و شریک هر دو خالی 

نشان خدا هم روشنی است :هر کس که خدا او را به راه خود هدایت کند به روشنی و هدایت رسیده است. این انسان هم مظهر نور خدا می شود به طوری که اگر در راه های زندگی از لغزش و انحراف دور می شود .نشانه های الهی هم همان هایی است که در ظاهر می بینیم که علت ان که به چشم آمده از تجلی نور خدا بر آن هاست. اگر نور خدا براشیا نمی تابید هیچ چیز قابل رویت نبود وهمه ی اشیا مخفی بود .

شیخ محمود شبستری می گوید:

جهان جمله فروغ روی حق دان

حق اندر وی ز پیدایی است پنهان

 در مناجات شعبانیه می خوانیم:

و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک

 حدایا چشم دلمان را به نور نگاهت روشن کن.

  • معصومه ترکمان

دانلود پاور پوینت نکات ادبی وزبانی فارسی هفتم

معصومه ترکمان | پنجشنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۴۰ ق.ظ


  • معصومه ترکمان