مشق فارسی دوره اول متوسطه

نکاتی در خصوص ادبیات فارسی دوره اول متوسطه

مشق فارسی دوره اول متوسطه

نکاتی در خصوص ادبیات فارسی دوره اول متوسطه

مشق فارسی دوره اول متوسطه

این وبلاگ با همکاری خانم معصومه ترکمان از مدرسه فرزانگان نهاوند مدیریت می شود و در خصوص مطالبی برای استفاده دانش آموزان دوره اول متوسطه می باشد

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
نویسندگان
آخرین نظرات

۲ مطلب در فروردين ۱۳۹۷ ثبت شده است


الف- یک غلطی ها و نیم غلطی ها

عناوین غلط های املایی

نیم غلطی

یک غلطی

ملاحظات

الف- انتخاب نا به جا

انتخاب نا به جای کلمه

انتخاب بیش از یک شکل کلمه

از قلم انداختن یک کلمه

آوردن جانشین برای یک کلمه

تغییر دادن کلمه 

 

+

+

+

+

سبربه جای صبر و ((گل و خوار )) به جای گل و خار

((سبر))و ((صبر)) با هم

کلمه ای که اهمیت و بار املایی دارد .

کلمه ای که اهمیت و بار املایی دارد . مانند کمک به جای مساعد

(( غذا)) به (( قضا)) تغییر یابد .

ب- حرف نادرست

شکل نادرست حرف

حرف اضافی یا حذف حرف

دندانه ی اضافی یا حذف دندانه

نقطه اضافی ، کم یا نا به جا

سرکج اضافی یا حذف سرکج

کرسی نادرست همزه

حرف کشیده نادرست

یای میانجی اضافی یا حذف آن

تغییر دادن حرف ( به تبع واج )

تغییر ندادن حرف ( به تبعیت از عربی )

تغییر دادن شکل حرف

شکسته نوشتن حرف

 

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

(( بلغ)) به جای ((باغ ))و ...

(( بیانداخت )) به جای ((بینداخت ))، ((علاقمند)) به جای ((علاقه مند))

((بسبی)) به جای (( بسی))، (( صبحانه )) به جای(( صبحانه ))

(( یاور)) به جای(( یاور)) ، ((جنان)) به جای(( چنان))،((تفت )) به جای((نفت))

(( عسگر)) به جای (( عسکر)) ، (( جنگاور)) به جای (( جنگاور))

(( ماثر)) به جای (( موثر))

(( سخن )) به جای (( سخن ))

(( خانه ی دار)) به جای (( خانه دار)) ، (( خانه احمد )) به جای (( خانه ی احمد))

(( پمپه)) به جای (( پنبه )) و...

(( اسمعیل)) به جای (( اسماعیل)) و...

((شست )) به معنی عدد 60 به جای (( شصت )) و ...

(( برار )) به جای ((برای)) و...

            نشانه نادرست

            نشانه ی اضافی ، کم یا نا به جا

+

 

(( گلاب )) به جای (( گلاب)) ، (( می آید)) به جای (( می آید)) و ((متکا ))

به جای ((متکاه)) و ...

ت انفصال نادرست

انفصال(( ب)) از فعل

انفصال (( کلمات ترکیبی))

( منظور کلماتی است که در هیچ یک از کتاب های درسی موجود به شکل جدا دیده نشده اند )

+

+

+

 

(( به رفت)) به جای ((برفت)) و...

(( به داشت)) به جای ((بهداشت )) و ...

ث- کلمه ی نادرست ( فاقد ارزش املایی )

کلمه ی اضافی

کلمه ی محذوف

جانشین کردن کلمه دیگر

تغییر دادن کلمه

تکرار کردن کلمه

(اگر کلمه ی مکرر صحیح باشد، بار اول غلط محسب نمی شود ولی برای بار دوم و بیش تر در کل املا یک غلط محسوب می شود )

+

+

+

+

+

 

اضافه شدن مثلا (( مداد )) به متن املا و ...

حذف شدن مثلا (( مداد از متن املا و ...

مثلا (( خویش )) به جای (( خود)) و ...

مثلا (( پارسال )) به جای ((پارسا )) و برعکس ( غلط سمعی )

(( دوست)) و ((دوست)) با هم

 

 

 

 

 

 

ب- موارد دو املایی

عناوین دو املایی

مصوبه

گونه ی دیگر

دو املایی

الف اتصال و انفصال

اتصال و انفصال (( است ، اند))

اتصال و انفصال پیشوند ((به))

اتصال و انفصال((بی))

اتصال و انفصال((تر))،((ترین))

اتصال و انفصال((چه))

اتصال و انفصال((کلمات ترکیبی))

اتصال و انفصال((که))

اتصال و انفصال((ها))

اتصال و انفصال((هم))

اتصال و انفصال((به،می)

 

 

((معلم است،معلم اند))

(( به نام))،((به خصوص))

(( بی علاقه ))

(( بزرگ تر))

(( چه قدر))

(( فرهنگ سرا))

(( چنان که))

((کتاب ها ))

((هم کلاس ))

(( به خانه می رود ))

 

(( معلمست ، معلمند))

(( بنام )) ، (( بخصوص))

(( بیعلاقه ))

((بزرگتر))

((چقدر))

(( فرهنگسرا))

( چنانکه))

((کتابها ))

((همکلاس ))

(( بخانه می رود ))

 

هر دو صحیح است

هر دو صحیح است

هر دو صحیح است

هر دو صحیح است

هر دو صحیح است

هر دو صحیح است

هر دو صحیح است

هر دو صحیح است

هر دو صحیح است

هر دو صحیح است

ب- تغییر

تغییر واج

خانه ی علی

املای فارسی ، دانایی

خانه ی علی

املاء فارسی ، دانایی

هر دو صحیح است

هر دو صحیح است

پ -حذف و اضافه

 

 

رعایت نشانه گذاری:

(( داناست ،نیکوست))و...

((داود، جست و جو))و ...

گفت : می آیم ))و ...

(( داناست ،نیکوست))و...

((داود، جست و جو))و ...

 

گفت : می آیم ))و ...

هر دو صحیح است

هر دو صحیح است

 

هر دو صحیح است

چند تذکر:

1-  هر مورد در کل املا هر کلمه تنها یک بار گرفته میشودمثلا اگر صبر را سه بار سیر بنویسید یک بار غلط گرفته میشود.

2-  موارد دو املایی عمدتا کلماتی است که در کتابهای درسی- و نه کتابهای غیر درسی به دو شک دیده می شوند و قرار است همه آنها را در آینده شیوه املایی داشته باشند.بنابراین کاربرد بخش دو املایی دائمی نیست.

3-   در موارد کم یا زیاد گذاشتن نقطه و دندانه در کل املاء دو بار محاسبه خواهد شد.

4-   درباره تشدید و سر کج در کل املا تنها دو بار محاسبه خواهد شد.

*در دو املایی اصل شکل مصوبه است اما اگر گونه ای دیگر نوشته شود غلط نیست.معلم باید بر اصل مصوب تاکید و تکیه کند.
  • معصومه ترکمان

راه تشخیص هسته در جمله

معصومه ترکمان | جمعه, ۱۰ فروردين ۱۳۹۷، ۱۱:۳۵ ق.ظ

چندین سوال در خصوص روش های تشخیص هسته در جمله داشتیم به طور مجمل بهترین راه ها عنوان میشه اگه دوستان و دانش آموزان مطللبی دیگه در خاطر دارند به اشتراک بزراند...لینک فیلم تدریس آسان تشخیص هسته در ادامه مطلب هست حتما ببینید

ملاک های تشخیص اسم

1- واژه هایی که در نقش های نهاد ،مفعول ،متمم،مسند ،مناداومضاف ٌالیه به کار می روند. 

2-اسم ها -غیر از اسم خاص- نشانه ی نکره می پذیرند . مانند:  کتابی 

3-اسم ها جز- اسم خاص - وابسته های پیشین می پذیرند . مثال :این کتاب

4-اسم ها غیر از- اسم خاص- جمع بسته می شوند . نظیر: کتاب ها 

چگونگی تشخیص هسته ی گروه اسمی 

هرگاه در یک گروه اسمی بیش از یک اسم وجود داشته باشد،تنها یکی از آنها هسته است وآن اسمی

است که معمولاًمفهوم اصلی گروه اسمی را تشکیل می دهد .  


  • معصومه ترکمان