مشق فارسی دوره اول متوسطه

نکاتی در خصوص ادبیات فارسی دوره اول متوسطه

مشق فارسی دوره اول متوسطه

نکاتی در خصوص ادبیات فارسی دوره اول متوسطه

مشق فارسی دوره اول متوسطه

این وبلاگ با همکاری خانم معصومه ترکمان از مدرسه فرزانگان نهاوند مدیریت می شود و در خصوص مطالبی برای استفاده دانش آموزان دوره اول متوسطه می باشد

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
نویسندگان
آخرین نظرات

۱۶ مطلب در آذر ۱۳۹۷ ثبت شده است

نکته های ادبی درس مام میهن

معصومه ترکمان | شنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۷، ۰۶:۳۷ ق.ظ

💎 بخش ۲ : مضاف الیه

بود : فعل ربطی

از : حرف اضافه

ایشان : متمم

یکی : به نظر بدل نهاد باشد


دانش های ادبی :

آرایه ی خاصی دیده نمی شود . واژگان (کودکی و یکی ) قافیه اند.


🔻گفت همانا که در این همرهان

صورت این حال نماند نهان


بیت دو جمله است . گفت / همانا که در این همرهان صورت این حال نماند نهان /


برگردان بیت به نثر روان :کودک گفت که یقینا جریان این حادثه در میان این جمع پوشیده نخواهد ماند .


برسی دستوری :

  • معصومه ترکمان

مام میهن درس هشتم فارسی نهم

معصومه ترکمان | شنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۷، ۰۶:۳۳ ق.ظ

درس-هشتم 🔽🔽🔽🔽

#فارسی_نهم

#همزیستی_با_مام_میهن


💎 بخش ۱ 


همزیستی : زندگی مسالمت آمیز ( مشتق )

مامِ میهن : اضافه ی تشبیهی 

مام : مادر


🔹لحن : شیوه ی بیان، نحوه ی ادای کلمات و عبارات و متون و اشعار 


لحن: میهنی/وطنی:

این لحن را می توان زیرمجموعه ای از لحن  حماسی دانست. این لحن کوبنده است و در مواردی هم تحت تأثیر الحان دیگر قرار می گیرد. خواننده باید با شور و حرارت، غیرت ملی و حس همدلی را در شنونده بیدار سازد.


1⃣مادران، دل به مهر فرزندان، گرم و تپنده می دارند و فرزندان، در پرتو گرم و گوارای مادر، جان می گیرند و می پرورند و می بالند. این دو را پیوندها و آوندهایی به سرچشمه های یکتایی می رساند و خوشی و ناخوشی یکی را به دیگری پیوند می زند.


✍تعداد جمله ها : ٦ 


🔺مادران - فرزندان - پیوندها - آوندها - دیگری -تپنده - خوشی - ناخوشی - یکتایی : وندی 

  • معصومه ترکمان

نکات درس هشتم فارسی هفتم

معصومه ترکمان | شنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۷، ۰۶:۳۱ ق.ظ

تدریس درس #هشتم 🔽🔽🔽🔽

#فارسی_هفتم

#زندگی_همین_لحظه_هاست 🔻بخش اول : تاریخ ادبیات


نویسنده درس،عباس اقبال آشتیانی نام دارد.وی در سال1275ه.ش در آشتیان به دنیا آمد و از چهارده سالگی تحصیل را آغاز کرد.وی استاد دانشگاه و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود،مجله«یادگار»را منتشر نمود و در سن53سالگی درگذشت.از ایشان حدوداً 60 اثر باقی مانده است که برای نمونه می توان:«تاریخ مغول»و«وُزَرای سَلاجَقِه»را نام بُرد.
🔻بخش دوم : تحلیل ساختاری و محتوایی درس


نثر درس،ساده،روان و دارای انسجام متن است و از ترکیب های متنوع کنایی بهره گرفته است.


مفهوم درس بر استفاده از فرصت ها و به بیهودگی نگذراندن عُمر،تأکید می کند و نویسنده با بیان جمله های گوناگون از افراد مختلف و نقل حکایت،این موضوع را به خوبی شرح داده است.🔻بخش سوم : معنی واژه ها،نکات دستوری و آرایه ها


  • معصومه ترکمان

تکمیلی در س هفتم شعر پرتو انید

معصومه ترکمان | شنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۷، ۰۶:۲۸ ق.ظ

🔴 تکمیلی درس هفتم ( شعر #پرتو_امید) 


آرایه های ادبی و تعداد جمله و قرابت معنایی : 🔽🔽🔽🔽🔹بیت اول  ( یوسف گم گشته باز آید..... (


🔻تعداد جمله :4


🔻آرایه های ادبی :

تلمیح تکرار، مراعات نظیر، تشبیه ( کلبه احزان : مشبه و گلستان: مشبه به)، 

تضمین به شعر شیخ محمد جوینی ( کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور/ بشکفد گل های وصل از خار هجران، غم مخور)🔹بیت دوم ( ای دل غمدیده حالت......) 


🔻تعداد جمله : 5 جمله


🔻آرایه های ادبی : 

تشخیص یا این که دل را مجاز از انسان می توانیم بگیریم

جناس ( به و به)

تضاد ( شوریده# سامان،،به # بد) 

کنایه ( دل بد کردن کنایه از نگران شدن)

مراعات نظیر


🔹بیت سوم( دور گردون گر دو روزی......)


🔻تعداد جمله : 3 جمله


🔻آرایه های ادبی : 

جناس ( دور،  دو) 

مصرع دوم ضرب المثل

واج آرایی ( د ، ر)

تلمیح به( یوم لک و یوم علیک)


🔻ارتباط معنایی

غم مخور زان که به یک حال نمانده است جهان/شادی آید ز پی غصه و خیر از پی شر🔹بیت چهارم ( هان مشو نومید.....) 


🔻تعداد جمله : 5 جمله


🔻آرایه های ادبی : 

مصراع دوم کنایه از مشخص نبودن تقدیر و سرنوشت، 

مراعات نظیر

تلمیح به ( و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو)و ( ان مع العسر یسرا) 


🔻ارتباط معنایی : (اسرار ازل را نه تو دانی و نه من/ زین حرف معما نه تو خوانی و نه من)

  • معصومه ترکمان

نکته های درس پرتو امید

معصومه ترکمان | جمعه, ۱۶ آذر ۱۳۹۷، ۰۸:۳۱ ب.ظ

فارسی #نهم 🔽🔽🔽🔽

#درس_هفتم

#پرتو_امید

  • معصومه ترکمان

تست های فارسی سال نهم - درس سوم : مثل آیینه

معصومه ترکمان | يكشنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۷، ۰۵:۰۸ ب.ظ1-     نظامی گنجوی در چه قرنی میزیسته است ؟

1 ) سوم هجری                              2 ) چهارم هجری

3 ) پنجم هجری                            4 ) ششم هجری

پاسخ : گزینه 4

2-   کدامیک از شاعران زیر ، درقرن ششم هجری میزیسته اند ؟

1 ) نظامی گنجوی                           2 ) حافظ

3 ) سنایی غزنوی                          4 ) 1 و ج

  • معصومه ترکمان

تست های فارسی سال نهم - درس دوم : عجایب صنع حق تعالی

معصومه ترکمان | يكشنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۷، ۰۵:۰۴ ب.ظ


1-    کدامیک از مطالب زیر نادرست است ؟

1 ) فردوسی و سنایی هر دو اهل توس بودند .

2 ) « حدیقه الحقیقه » مهم ترین اثر امام محمد غزالی است .

3 ) فردوسی پدر شعر فارسی امروزی است .

4 ) ممکن است همه ی ارکان در تشبیه آورده شود .

پاسخ : گزینه 4

2-   کدامیک از گزینه های زیر نادرست می باشد ؟

1 ) کارنامه ی بلخ : سنایی                          2 ) افسانه : نیما

3 ) چهل حدیث : امام خمینی ( ره )              4 ) سیرالعباد الی معاد : امام محمد غزالی

  • معصومه ترکمان

تست های فارسی سال نهم - درس هشتم : درس همزیستی با مام میهن

معصومه ترکمان | يكشنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۷، ۰۵:۰۱ ب.ظ


-    کدامیک از مطالب زیر درست است ؟

1 ) اقلیت = کم بودن – گروه اندک

2 ) اهرمن خوبان = دشمن صفتان

3 ) آبشخور = محل آب خوردن حیوانات

4 ) آرامستان = جای آسودن – محل آرامش

پاسخ : گزینه 3

2-   کدامیک از مطالب زیر نادرست است ؟

1 ) بوم و بر = بوم نقاشی و قلم موی آن

2 ) دو سویه = دو طرفه

3 ) فراخنا = پهنا – گستردگی

4 ) کنام = محل زندگی جانوران وحشی

  • معصومه ترکمان

تست های فارسی سال نهم - درس چهارم : همنشین

معصومه ترکمان | يكشنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۷، ۰۴:۵۸ ب.ظ

1-    مترادف کلمه ی « ویژگی ها » کدامیک از گزینه های زیر است؟

1) خصال                            2 ) مصائب

3 ) متعالی                         4 ) محاورت

پاسخ گزینه 1

2-   کدامیک از گزینه ها نادرست است ؟

1 ) کهف = غار                                2 ) مصاحبت = هم نشینی – هم صحبتی

3 ) مصاعب = سختی ها                   4 ) صفا = زلال

پاسخ : گزینه 3

3-  مترادف کدام کلمه نادرست است ؟

1) کهف = غار                                             2 ) لاف = بلند – بزرگ

3 ) مصاحبت = همنشینی- هم صحبتی              4 ) صفا = زلال

  • معصومه ترکمان

تست های فارسی سال نهم درس ششم : درس آداب زندگانی

معصومه ترکمان | يكشنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۷، ۰۴:۴۶ ب.ظ


-    کدامیک از موارد زیر نادرست است ؟

1 ) استراغ سمع = پنهانی گوش دادن

2 ) اسیل = نژاد – اصل و نسب

3 ) مهاورت = گفتگو

4 ) همه موراد فوق

پاسخ : گزینه 4

2-   کتاب « قابوس نامه » اثر کیست ؟

1 ) ایرج میرزا                                            2 ) ملک الشعرای بهار

3 ) عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر             4 ) امام محمد غزالی

پاسخ : گزینه

  • معصومه ترکمان