مشق فارسی دوره اول متوسطه

نکاتی در خصوص ادبیات فارسی دوره اول متوسطه

مشق فارسی دوره اول متوسطه

نکاتی در خصوص ادبیات فارسی دوره اول متوسطه

مشق فارسی دوره اول متوسطه

این وبلاگ با همکاری خانم معصومه ترکمان از مدرسه فرزانگان نهاوند مدیریت می شود و در خصوص مطالبی برای استفاده دانش آموزان دوره اول متوسطه می باشد

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
نویسندگان
آخرین نظرات

۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تست نهم» ثبت شده است

تست های فارسی سال نهم - درس سوم : مثل آیینه

معصومه ترکمان | يكشنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۷، ۰۵:۰۸ ب.ظ1-     نظامی گنجوی در چه قرنی میزیسته است ؟

1 ) سوم هجری                              2 ) چهارم هجری

3 ) پنجم هجری                            4 ) ششم هجری

پاسخ : گزینه 4

2-   کدامیک از شاعران زیر ، درقرن ششم هجری میزیسته اند ؟

1 ) نظامی گنجوی                           2 ) حافظ

3 ) سنایی غزنوی                          4 ) 1 و ج

  • معصومه ترکمان

تست های فارسی سال نهم - درس دوم : عجایب صنع حق تعالی

معصومه ترکمان | يكشنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۷، ۰۵:۰۴ ب.ظ


1-    کدامیک از مطالب زیر نادرست است ؟

1 ) فردوسی و سنایی هر دو اهل توس بودند .

2 ) « حدیقه الحقیقه » مهم ترین اثر امام محمد غزالی است .

3 ) فردوسی پدر شعر فارسی امروزی است .

4 ) ممکن است همه ی ارکان در تشبیه آورده شود .

پاسخ : گزینه 4

2-   کدامیک از گزینه های زیر نادرست می باشد ؟

1 ) کارنامه ی بلخ : سنایی                          2 ) افسانه : نیما

3 ) چهل حدیث : امام خمینی ( ره )              4 ) سیرالعباد الی معاد : امام محمد غزالی

  • معصومه ترکمان

تست های فارسی سال نهم - درس هشتم : درس همزیستی با مام میهن

معصومه ترکمان | يكشنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۷، ۰۵:۰۱ ب.ظ


-    کدامیک از مطالب زیر درست است ؟

1 ) اقلیت = کم بودن – گروه اندک

2 ) اهرمن خوبان = دشمن صفتان

3 ) آبشخور = محل آب خوردن حیوانات

4 ) آرامستان = جای آسودن – محل آرامش

پاسخ : گزینه 3

2-   کدامیک از مطالب زیر نادرست است ؟

1 ) بوم و بر = بوم نقاشی و قلم موی آن

2 ) دو سویه = دو طرفه

3 ) فراخنا = پهنا – گستردگی

4 ) کنام = محل زندگی جانوران وحشی

  • معصومه ترکمان

تست های فارسی سال نهم - درس چهارم : همنشین

معصومه ترکمان | يكشنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۷، ۰۴:۵۸ ب.ظ

1-    مترادف کلمه ی « ویژگی ها » کدامیک از گزینه های زیر است؟

1) خصال                            2 ) مصائب

3 ) متعالی                         4 ) محاورت

پاسخ گزینه 1

2-   کدامیک از گزینه ها نادرست است ؟

1 ) کهف = غار                                2 ) مصاحبت = هم نشینی – هم صحبتی

3 ) مصاعب = سختی ها                   4 ) صفا = زلال

پاسخ : گزینه 3

3-  مترادف کدام کلمه نادرست است ؟

1) کهف = غار                                             2 ) لاف = بلند – بزرگ

3 ) مصاحبت = همنشینی- هم صحبتی              4 ) صفا = زلال

  • معصومه ترکمان

تست های فارسی سال نهم درس ششم : درس آداب زندگانی

معصومه ترکمان | يكشنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۷، ۰۴:۴۶ ب.ظ


-    کدامیک از موارد زیر نادرست است ؟

1 ) استراغ سمع = پنهانی گوش دادن

2 ) اسیل = نژاد – اصل و نسب

3 ) مهاورت = گفتگو

4 ) همه موراد فوق

پاسخ : گزینه 4

2-   کتاب « قابوس نامه » اثر کیست ؟

1 ) ایرج میرزا                                            2 ) ملک الشعرای بهار

3 ) عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر             4 ) امام محمد غزالی

پاسخ : گزینه

  • معصومه ترکمان

تست های فارسی سال نهم - درس نهم : درس راز موفقیت

معصومه ترکمان | يكشنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۷، ۰۴:۴۱ ب.ظ


-    کدامیک از موارد زیر صحیح نیست ؟

1 ) برخواست = بلند شد                            2 ) بلند آوازه = آواز بلند

3 ) تعرض = دشمنی                                  4 ) هر سه مورد

پاسخ : گزینه 4

2-   کدامیک از موارد ذیل معنی کلمه « تعرض » می باشد ؟

1 ) دشمنی                                     2 ) گفتگو کردن

3 ) حالتی از اعتراض به خود گرفتن          4 ) نامه نوشتن           

  • معصومه ترکمان